NIEUWS


VRIJDAG 23 TEM ZONDAG 25 JUNI - GESLOTEN (AB BIERFEESTEN @ KAFFEE HYPPO)
VRIJDAG 30 JUNI TEM ZONDAG 02 JULI - GESLOTEN
VRIJDAG 21 JULI TEM ZONDAG 30 JULI - GESLOTEN
ZONDAG 06 AUGUSTUS - GESLOTEN
ZONDAG 13 & MAANDAG 14 AUGUSTUS - ODNAR OPEN AIR

.

OPENINGSTIJDEN

VRIJDAG 16u - 01u

ZATERDAG 16u - 01u

ZONDAG 11U30 - 23u